Kurser

TAIJI-INTRODUKTIONSKURS (TAI CHI) I STOCKHOLM DEN 16.9.2017

Kungsholmens brandstation, Kronbergsgatan 2, 112 38 Stockholm
• Lördagen den 16.9.2017 kl. 17.00-19.00

Introduktionskursen är ämnad åt nybörjare.

Undervisningen är huvudsakligen på engelska och delvis på svenska.

Pris: 350 kronor (inkl. moms 6 %).

Anmälningar och information: info@itcca.se eller +358 45 6503213

Efter introduktionskursen kan du fortsätta dina studier på nybörjarkursen den 30.9.-9.12.

Nybörjarkursen (taiji-grunderna) hålls i Stockholm varannan lördag på samma plats och samma tid.
• lör kl. 17.00-19.00 (30.9., 14.10., 28.10., 11.11., 25.11., 9.12.)

Sammanlagt 12 timmar undervisning.

Höstsäsongens pris 1700 kronor (inkl. moms 6 %). ITCCA:s medlemsavgift för år 2017 är 350 kronor (deltagandet i introduktionskursen förutsätter inte betalning av medlemsavgiften).

Under undervisningsfria veckoslut har deltagarna möjlighet att repetera övningarna tillsammans eller under överinseende av mer avancerad studenter på samma plats kl. 17-18.

Undervisning i den ursprungliga Yang-stilens taiji ges av Mika Määttänen.

Fortsättninskurs

Välkommen med!